МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ 

Образовни профил у коме ученици упознају најсавременија рачунарска и информатичка достигнућа у области машинства. Стичу се знања у коришћењеу напрених софтверских алата за 3D моделирање машинских елемената и конструкција. Поред овога, ученици ће упознати и савремене производне технологије везане за 3D скенирање и 3D штампање делова.

Настава из стучних предмета одвија се у савремено опремљеним рачунарским кабинетима уз примену мултимедијалних наставних средстава и 3D штампача. Због опсежног теоријског и практичног изучавања стручних предмета, као и високог степена изучавања опште образовних предмета овај образовни профил пружа велике могућности за наставак школовања на свим факултетима.

Погледај наставни план>>

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРAВЉАЊЕ CNC МАШИНА  

Занимање које је у систему дуалног образовања и које представља занимање будућности. У овом образовном профилу стичу се знања и вештине које повезује општа машинска знања са познавањем технологије обраде на компјутерски управљаним машинама (CNC струговима и CNC глодалицама) уз примену рада на рачунару. Основни акценат јесте на програмирању компјутерски управњаних машина, али нису запостављени ни поступци припреме и подешавања алата као и  израда радних комада. Стичу се и знања у коришћењу програма за 3D моделирање машинских елемената и конструкција. Настава се одвија у саврменим кабинетима опремљеним CNC машинама, рачунарима најновије генерације и одговарајућим симулаторима који користе Сименсову управљачку јединицу.

Ученици у току школовања стичу и потребна знања за наставак школовања на факултетима.

Погледај наставни план>>

Занимања трећег степена стручности

 

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Погледај наставни план>>

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ 

Погледај наставни план>>

Директор

+381 37 711 843

Секретар

+381 37 711 842

Имејл

tehnickats@gmail.com

Scroll to Top