МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

ТЕХНИЧАР ИНДУСТРИЈСКЕ РОБОТИКЕ

Индустријска роботика представља интердисциплинарну научну област која сједињује знања из области роботике система, мехатронских компоненти и вештачке интелигеције (А1).

Нови концепт учења тј. интердисциплинарно учење омогућава усвајање вештина и практичних знања у различитим сферама индустријске роботике. Кроз персонализовани и иновативни приступ у срединама обогаћеним савременим технологијама ученици постају део свеобухватног и креативног наставног процеса.

Креативна настава у овом образовном профилу разврстана је на три едукативне гране које су уједно и три потенцијала излаза ка свету рада које овај образовни профил може да понуди.

Основна и струча дигитална писменост – стицање знања у најсавременијим софтверским програмима SolidWorks / Creo Parametric, употреба стечених знања у обаласти ЗД штампе тродимензионалана визуелизација концепт:,,Од идеје до реализације коначног модела“.

Програмирање CNC машина:

стицање знања у софтверским програмима Solid САМ / Creo САМ, упознавање са могућностима повезивања робота и компјутерски управљаних машина у једну флексибилну производну ћелију.

Роботика – програмирање рада робота за одређене технолошке процесе:

упознавање функционалне структуре робота и међусобне повезаности елемената структуре у целину, пренос кретања и оптерећења механизама робота током послуживвња производних система, савладавање управљања роботима .

Даље школовање:

ФАКУЛТЕТИ -машински, елетротехнички, информатички, економски, менаџмент, итд.

Свет рада:

ДУМ – дизајн у машинству, Индустријски дизајн, Freelancing.

Нове технологије – програмирање CNC машина.

Манипулативне технике у свим фазама роботског дизајна, производње и развоја роботских система.

 Програмирање рада робота за одређене технолошке процесе.

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Ово је образовни профил у коме ученици стичу сва неопходна теоријска и практична знања о моторима, моторним возилима, начину њиховог функционисања, опреми, као и правилној експлоатацији и одржавању. На практичној настави која се обавља у ауто-сервисима, техничким прегледима и школској радионици ученици упознају основне елементе мотора и моторних возила. Велика пажња у учењу посвећује се новим трендовима у ауто индустрији у областима хибридних и електричних мотора и аутомобила.

У току завршног разреда школовања ученицима се као обавезан део наставе омогућава БЕСПЛАТНА ОБУКА ЗА ВОЗАЧА Б КАТЕГОРИЈЕ.

После завршеног школовања матуратима се пружа могућност запошљавања у аутоиндустрији, ауто сервисима и сервисима за технички преглед а стичу  и потребна знања за наставак школовања на факултетима.

Погледај наставни план>>

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРAВЉАЊЕ CNC МАШИНА  (ДУАЛНО)

Занимање које је у систему дуалног образовања и које представља занимање будућности. У овом образовном профилу стичу се знања и вештине које повезује општа машинска знања са познавањем технологије обраде на компјутерски управљаним машинама (CNC струговима и CNC глодалицама) уз примену рада на рачунару. Основни акценат јесте на програмирању компјутерски управњаних машина, али нису запостављени ни поступци припреме и подешавања алата као и  израда радних комада. Стичу се и знања у коришћењу програма за 3D моделирање машинских елемената и конструкција. Настава се одвија у саврменим кабинетима опремљеним CNC машинама, рачунарима најновије генерације и одговарајућим симулаторима који користе Сименсову управљачку јединицу.

Ученици у току школовања стичу и потребна знања за наставак школовања на факултетима.

Погледај наставни план>>

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

Образовни профил у коме ученици упознају најсавременија рачунарска и информатичка достигнућа у области машинства. Стичу се знања у коришћењеу напрених софтверских алата за 3D моделирање машинских елемената и конструкција. Поред овога, ученици ће упознати и савремене производне технологије везане за 3D скенирање и 3D штампање делова.

Настава из стучних предмета одвија се у савремено опремљеним рачунарским кабинетима уз примену мултимедијалних наставних средстава и 3D штампача. Због опсежног теоријског и практичног изучавања стручних предмета, као и високог степена изучавања опште образовних предмета овај образовни профил пружа велике могућности за наставак школовања на свим факултетима.

Занимања трећег степена стручности

Погледај наставни план>>

МЕХАНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ

Образовни профил у коме се ученици оспособљавају да самостално монтирају и одржавају савремене хидрауличке и пнеуматске компоненте и системе, постављају, сервисирају и одржавају хидрауличке и пнеуматске инсталације, компресоре, пумпе, дијагностикују и поправку неисправних делова и уређаја на пробним столовима.

Услови за реализацијју теориске и практичне наставе су на веома високом нивоу пре све га због дугогодишње сарадње са компанијама ППТ „Петолетка“ и ППТ „Наменска“.

Због широке примене хидраулике и пнеуматике и постојања великог броја приватних фирми које се баве овим пословима овај образовни профил је тражен на тржишту рада.

Погледај наставни план>>

АУТОМЕХАНИЧАР

Веома тражен образовни профил где се ученици  оспособљавају да врше сервис, отклањају све неисправности које се уоче на возилима и врше компјутерску дијагностику свих типова аутомобила.

На часовима теориске и практичне наставе који се одвијају у потпуно опремљеном кабинету, школској радионици, радионици АМСС као и у ауто-сервисима ученици стичу потребна знања о раду и поправци мотора и моторних возила. Посебна пажња се поклања стицању практичних знања и вештина па ученици осим у школској радионици праксу обављају у приватним аутомеханичарским радионицама и ауто-сервисима са којима школа има потписане уговоре о сарадњи.

Након завршетка школовања ученици су у могућности да запослење потраже у предузећима за одржавање возила, аутомеханичарским сервисима или да отворе споствену радионицу и отпочну приватни посао.

Погледај наставни план>>

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ  (ДУАЛНО)

Занимање у систему дуалног образовања, у коме се ученици оспособљавају за рад у привреди како на универзалним машинама стругу, глодалици и брусилици, тако и за рад на најновијим савременим компјутерски управљаним CNC машинама.

Модуларна настава и примена савремених технологија као и обезбеђена реализација праксе у оквиру система дуалног образовања у више од десет компанија јасно показује да је реч о једном сасвим новом приступу у начину реализације плана и програма за трогодишња занимања.

Велико интересовање тржишта рада за овом профилом и потписани уговори са фирмама о дуалном образовању су гарант брзог и лаког доласка до посла по завршетку школовања.

Погледај наставни план>>

Директор

+381 37 711 843

Секретар

+381 37 711 842

Имејл

tehnickats@gmail.com

Scroll to Top