ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР

Нови образовни профил развијен је по европским стандардима. Наставним програмом предвиђени су предмети у којима се стичу практична  знања из области економије, права, администрације, маркетинга као и менаџмента предузећа. Велики значај дат је вештинама планирања и организовања пословних процеса.

Све практичне вештине ученици овог профила стичу у оквиру виртуелних и реалних предузећа у којима се симулирају послови набавке, продаје, организације рада, мананџмента и администрације.

Стечена знања и вештине омогућавају рад у банкама, осигурању, државним институцијама и другим предузећима, као и наставак школовања на факултетима.

Погледај наставни план>>

Директор

+381 37 711 843

Секретар

+381 37 711 842

Имејл

tehnickats@gmail.com

Scroll to Top