КОЛЕКТИВ

МИ ОБРАЗУЈЕМО КАДРОВЕ СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

АНАТОЛ ФРАНС

Образовање се не састоји од тога колико сте запамтили или колико знате.

Састоји се од тога да разликујете колико знате, а колико не. 

Упознајте се са нашим колективом…

Презиме и име

Радно место

Јовковић Велибор

Директор школе

Исаиловић Марија

Помоћник директора за теоријску наставу

Нешић Мирољуб

Помоћник директора за практичну наставу

Презиме и име

Радно место

Катић-Петрашиновић Даница

Секретар школе

Марковић Лепа

Шеф рачуноводства

Левићанин Даница

Благајник

Југовић Драгољуб

Радник на одржавању информационих система

Презиме и име

Радно место

Вукашиновић Ирена

Педагог

Митровић Катарина

Психолог

Стаменковић Наташа

Педагог

Срећковић Јасмина

Библиотекар

Милисављевић Катарина

Библиотекар

Стручно веће језика и уметности

Презиме и име

Радно место

Живановић-Ристић Весна

Наставник српског језика и књижевности

Исаиловић Марија

Наставник српског језика и књижевности

Ивезић Јасна

Наставник српског језика и књижевности

Купрешак Весна

Наставник српског језика и књижевности

Ранђеловић Јелена

Наставник српског језика и књижевности

Милошевић Јелена

Наставник српског језика и књижевности

Керановић Јоксо

Наставник енглеског језика

Богојевић Кристина

Наставник енглеског језика

Брлек Данијела

Наставник енглеског језика

Стевановић Марија

Наставник енглеског језика

Вучковић Милена

Наставник енглеског језика

Марић Весна

Наставник музичке уметности

Јаковљевић Јелена

Наставник ликовне културе

Ђонић Александар

Наставник немачког језика

Чеперковић Сандра

Наставник италијанског језика

 Стручно веће друштвене групе предмета

Презиме и име

Радно место

Јовановић Горан

Наставник историје

Младеновић Ивана

Наставник историје

Милетић-Бељић Слађана

Наставник географије

Лукић Наташа

Наставник социологије и грађанског васпитања

Ивановић Катарина

Наставник филозофије, логике и грађанског васпитања

Радивојевић Зоран

Вероучитељ

Анђелковић Зоран

Наставник физичког васпитања

Ковачевић Нада

Наставник физичког васпитања

Гавриловић Владимир

Наставник физичког васпитања

Јаковљевић Анка

Наставник физичког васпитања

Стручно веће економске групе предмета

Презиме и име

Радно место

Голубовић Весна

Наставник економске групе предмета

Крњинац Весна

Наставник економске групе предмета

Поповић Ана

Наставник економске групе предмета

Миленковић Иван

Наставник права

Митровић Катарина

Наставник пословне психологије и вештине комуникације

Стручно веће математике, информатике и природних наука

Презиме и име

Радно место

Промицаћ Миленија

Наставник математике

Каровић Стеван

Наставник математике

Спасојевић Нела

Наставник математике

Вешковац Снежана

Наставник математике

Јовковић Маријана

Наставник математике

Симић Соња

Наставник рачунарства и информатике и програмирања

Јоксимовић Зоран

Наставник физике

Срећковић Јасмина

Наставник биологије и екологије

Глиџић Драган

Наставник хемије

Стручно веће електротехничке групе предмета

Презиме и име

Радно место

Топаловић Зоран

Наставник електротехничке групе предмета

Јанковић Саша

Наставник електротехничке групе предмета

Пуношевац Славиша

Наставник електротехничке групе предмета

Александров Радица

Наставник електротехничке групе предмета

Чеперковић Љубиша

Наставник електротехничке групе предмета

Ивезић Милош

Наставник електротехничке групе предмета

Алексић Душан

Наставник електротехничке групе предмета

Лазић Светлана

Наставник електротехничке групе предмета

Палић Југослав

Наставник електротехничке групе предмета

 Стручно веће машинске групе предмета

Презиме и име

Радно место

Тодоровић Миленко

Наставник машинске групе предмета

Јовковић Миломирка

Наставник машинске групе предмета

Радивојевић Небојша

Наставник машинске групе предмета

Каровић Бојан

Наставник машинске групе предмета

Живковић Јасна

Наставник машинске групе предмета

Гмијовић Милена

Наставник машинске групе предмета

Вукосављевић Саша

Наставник машинске групе предмета

Радивојевић Милан

Наставник машинске групе предмета

Катић Саша

Наставник машинске групе предмета

Мијаиловић Славољуб

Наставник машинске групе предмета

Томовић Никола

Наставник машинске групе предмета

Радојковић Сања

Наставник машинске групе предмета

Ђурић Мишко

Наставник машинске групе предмета

Белоица Нада

Наставник машинске групе предмета

Петрашиновић Срђан

Наставник машинске групе предмета

Сарић Данијела

Наставник машинске групе предмета

Петровић Невена

Наставник машинске групе предмета

Ратковић Марина

Наставник машинске групе предмета

Стручно веће практичне наставе

Презиме и име

Радно место

Марковић Миломир

Наставник практичне наставе

Симић Миломир

Наставник практичне наставе и рачунарства и информатике

Бојић Љубиша

Наставник практичне наставе и рачунарства и информатике

Глиџић Милан

Наставник практичне наставе и рачунарства и информатике

Меселџија Драган

Наставник практичне наставе

Мрчић Зоран

Наставник практичне наставе

Максимовић Бојан

Наставник практичне наставе

Ђорђевић Бранко

Наставник практичне наставе

Врбничанин Љиљана

Наставник практичне наставе

Марковић Ђорђе

Наставник практичне наставе

Дединац Силвија

Наставник практичне наставе

Презиме и име

Радно место

Стевановић Горан

Радник на одржавању машина у радионици

Петрашиновић Небојша

Домар

Спасић Десанка

Чистачица

Живковић Светлана

Чистачица

Булатовић Стојадинка

Чистачица

Обрадовић Миланка

Чистачица

Алексић Даница

Чистачица

Ратковић Ивка

Чистачица

Бошковић Зорица

Чистачица

КараџићСузана

Чистачица

Јованчевић Тамара

Чистачица

Павловић Снежана

Чистачица

Директор

+381 37 711 843

Секретар

+381 37 711 842

Имејл

tehnickats@gmail.com

Scroll to Top