ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

Мехатроника представља савршен спој електронике, машинства, аутоматског управљања и информатике. Ученици се оспособљавају за монтажу хидрауличких и пнеуматских компонетнти, електронских компоненти и система, и за управљање електичним моторима, управљање индустријских робота, програмирање микроконтролера и PLC-а.

Посебан акценат дат је и тестирању, дијагностици, сервисирању и одржавањи савремених индустријских система, робота и CNC машина. Настава је усмерена на стицању практичних знања и вештина тако да се вежбе реализују у малим групама на савременим дидактичким училима најпозназијег светског произвођача FESTO.

По завршетку школовања ученици су оспосбљени за рад на пословима: оператер у индустрији, сервисер мехатронских система, робота, CNC машина, програмер PLC-а и др. После школовања ученици могу да наставе школовање на свим факултетима.

Погледај наставни план>>

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

Нов наставни програм прилагођен за школовање ученика у области савремених ИТ технологија. Ученици се оспособљавају за креирање програма у програмским језицима С, С++, С#, израду  интернет презентација, рад са базама података, инсталацију оперативних система, сервисирање рачунара, постављање рачунарских мрежа, програмирање микроконтролера и PLC-а, израду штампаних плоча и сервисирање електронских уређаја.

Веома велика пажња поклања се стицању програмерских знања и вештина чиме се ученици оспособљавају за брзо у лако укључивање и рад у ИТ сектору.

По завршетку школовања оспособљени су за рад на пословима: програмера, сервисера рачунарске опреме, администратора рачунарских мрежа и електротехничара у индустрији. Савремени наставни план омогућава наставак школовања на свим факултетима.

Погледај наставни план>>

Директор

+381 37 711 843

Секретар

+381 37 711 842

Имејл

tehnickats@gmail.com

Scroll to Top