ИСТОРИЈАТ

Развојни пут

У послератном развоју јавила се потреба за васпитно-образовним установама које би образовале кадрове који ће бити носиоци индустријског развоја земље.

У току реализације првог петогодишњег плана у Трстенику настаје фабрика „Прва петолетка“ и то 23. марта 1949. године. Како је Трстеник у том тренутку град без икакве индустријске традиције било је неопходно обезбедити услове за стварање сопственог стручног кадра.

Зато 01. октобра 1950. године. почиње са радом Војно индустријска школа са задатком да образује стручњаке првенствено за потребе војне индустрије а ученици су били из свих крајева Федеративне Народне Републике Југославије. У првој генерацији уписана су три одељења са укупно 103 ученика. Већина њих се по завршетку школовања запошљава у „Првој петолетки“ што у наредним годинама доприноси стварању гиганта у металској индустрији који постаје носилац развоја овог краја а у области хидраулике и пнеуматике заузима једно од водећих места у Европи.

Од 1959. године одлуком Радничког савета фабрике школа је пресељена у преуређену зграду Синдикалног дома у најужем градском језгру где се и данас налази.

На свом развојном путу школа је пролазила кроз разне промене прилагођавајући се и развоју нашег града. Најпре је прерасла у метало-прерађивачку школу са практичном обуком, а 1960. године основан је Школски центар који је објединио делатност две школе – Металопрерађивачке са практичном обуком и Машинске техничке школе хидрауличког смера, као и две школе за образовање квалификованих и висококвалификованих радника. Наредне, 1961. године прикључена је и школа за индустријске реглере. Образовање у овим школама вршено је у сагласности са потребама индустрије хидраулике и пнеуматике „Прва петолетка“ Трстеник.

Образовни центар „Прва петолетка“ формиран је 1974. године у чији састав су ушли Школски центар и Гимназија. На ову одлуку дали су сагласност Прва Петолетка као оснивач и Скупштина општине као суоснивач Школског центра и оснивач Гимназије. Образовни центар је овако функционисао до 1990. године када долази до кадровске и просторне поделе на Машинску школу „Прва петолетка“, Гимназију и Дом ученика.

Машинска школа са једним подручјем рада, а то је машинство и обрада метала, са овим називом постоји до 1992. године када мења назив у Техничка школа Трстеник.

 

У 1994. години у ову школу се уводи ново подручје образовања – Електротехника, а затим и подручје образовања – Економија, право и администрација, које у почетку функционише као издвојено одељење Економско – трговинске школе из Крушевца, а од 2003. године и као треће подручје рада у оквиру Техничке школе Трстеник.

Школа данас – школа нових технологија

Техничка школа Трстеник је средња стручна школа у којој се стиче опште, стручно, теоријско и практично образовање за непосредни рад и даље школовање. Основа делатности ове школе је образовање кадрова средње стручне спреме, у области машинства и обраде метала, електротехнике и економије, права и администрације.

За све ове године постојања и успешног рада у школи је образовање стекао веома велики број стручњака који су данас носиоци привредног развоја овог дела Србије а многи од њих се налазе на истакнутим местима у привредном и друштвеном животу.

Са амбицијом да заузме лидерско место у конкуренцији изузетно квалитетних средњих стручних школа и у окружењу великих градова и индустриских центара, Техничка школа Трстеник се активно укључила у све реформске токове. Тако 2003/2004. године школа учествује у Програму реформи средњег стручног образовања – фаза I са огледним образовним профилом Оператер машинске обраде а од школске 2007/2008. године школа учествује у Програму реформи средњег стручног образовања – фаза II са огледним образовним профилом Техничар мехатронике.

Техничка школа Трстеник, прати промене у образовном систему, сва друштвена догађања, привредна кретања и са успехом се уклапа у нове токове. Зато се ученици и родитељи опредељују за ову школу. Они знају да ће после завршене школе имати одговарајуће стручно образовање и компетенције као за запошљавање, тако и за наставак школовања на високим школама и факултетима.

Техничка школа Трстеник данас је савремена, лепо опремљена и велика школа која је многим генерацијама омогућила да стекну одговарајуће образовање и да буду успешни у својим пословима. У школској 2018/2019. години школа има укупно 705 ученика, распоређених у 28 одељења, од чега су 22 одељења у четворогодишњем и 6 одељења у трогодишњем школовању.

Ванредним школовањем обухваћени су и ученици завршних разреда као и одрасли кроз:

  • преквалификацију,
  • доквалификацију и
  • специјализацију.

Школа своју делатност обавља у Трстенику и нема издвојених одељења, односно делатност ван седишта а у школи је запошљено близу 100 радника.

Директор

+381 37 711 843

Секретар

+381 37 711 842

Имејл

tehnickats@gmail.com

Scroll to Top