ПРОФИЛИ

Техничка школа Трстеник је средња стручна школа у којој се стиче опште, стручно, теоријско и практично образовање за непосредни рад и даље школовање. Основа делатности ове школе је образовање кадрова средње стручне спреме, у области машинства и обраде метала, електротехнике и економије, права и администрације. За све ове године постојања и успешног рада у школи је образовање стекао веома велики број стручњака који су данас носиоци привредног развоја овог дела Србије а многи од њих се налазе на истакнутим местима у привредном и друштвеном животу.

Са амбицијом да заузме лидерско место у конкуренцији изузетно квалитетних средњих стручних школа и у окружењу великих градова и индустриских центара, Техничка школа Трстеник се активно укључила у све реформске токове.

Тако 2003/2004. године школа учествује у Програму реформи средњег стручног образовања – фаза I са огледним образовним профилом Оператер машинске обраде а од школске 2007/2008. године школа учествује у Програму реформи средњег стручног образовања – фаза II са огледним образовним профилом Техничар мехатронике.

УПОЗНАЈТЕ СЕ СА НАШИМ ПРОФИЛИМА

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Ово је образовни профил у коме ученици стичу сва неопходна теоријска и практична знања о моторима, моторним возилима, начину њиховог функционисања, опреми, као и правилној експлоатацији и одржавању. На практичној настави која се обавља у ауто-сервисима, техничким прегледима и школској радионици ученици упознају основне елементе мотора и моторних возила. Велика пажња у учењу посвећује се новим трендовима у ауто индустрији у областима хибридних и електричних мотора и аутомобила.

У току завршног разреда школовања ученицима се као обавезан део наставе омогућава БЕСПЛАТНА ОБУКА ЗА ВОЗАЧА Б КАТЕГОРИЈЕ.

После завршеног школовања матуратима се пружа могућност запошљавања у аутоиндустрији, ауто сервисима и сервисима за технички преглед а стичу  и потребна знања за наставак школовања на факултетима.

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРAВЉАЊЕ CNC МАШИНА  (ДУАЛНО)

Занимање које је у систему дуалног образовања и које представља занимање будућности. У овом образовном профилу стичу се знања и вештине које повезује општа машинска знања са познавањем технологије обраде на компјутерски управљаним машинама (CNC струговима и CNC глодалицама) уз примену рада на рачунару. Основни акценат јесте на програмирању компјутерски управњаних машина, али нису запостављени ни поступци припреме и подешавања алата као и  израда радних комада. Стичу се и знања у коришћењу програма за 3D моделирање машинских елемената и конструкција. Настава се одвија у саврменим кабинетима опремљеним CNC машинама, рачунарима најновије генерације и одговарајућим симулаторима који користе Сименсову управљачку јединицу.

Ученици у току школовања стичу и потребна знања за наставак школовања на факултетима.

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

Образовни профил у коме ученици упознају најсавременија рачунарска и информатичка достигнућа у области машинства. Стичу се знања у коришћењеу напрених софтверских алата за 3D моделирање машинских елемената и конструкција. Поред овога, ученици ће упознати и савремене производне технологије везане за 3D скенирање и 3D штампање делова.

Настава из стучних предмета одвија се у савремено опремљеним рачунарским кабинетима уз примену мултимедијалних наставних средстава и 3D штампача. Због опсежног теоријског и практичног изучавања стручних предмета, као и високог степена изучавања опште образовних предмета овај образовни профил пружа велике могућности за наставак школовања на свим факултетима.

Занимања трећег степена стручности

МЕХАНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ

Образовни профил у коме се ученици оспособљавају да самостално монтирају и одржавају савремене хидрауличке и пнеуматске компоненте и системе, постављају, сервисирају и одржавају хидрауличке и пнеуматске инсталације, компресоре, пумпе, дијагностикују и поправку неисправних делова и уређаја на пробним столовима.

Услови за реализацијју теориске и практичне наставе су на веома високом нивоу пре све га због дугогодишње сарадње са компанијама ППТ „Петолетка“ и ППТ „Наменска“.

Због широке примене хидраулике и пнеуматике и постојања великог броја приватних фирми које се баве овим пословима овај образовни профил је тражен на тржишту рада.

АУТОМЕХАНИЧАР

Веома тражен образовни профил где се ученици  оспособљавају да врше сервис, отклањају све неисправности које се уоче на возилима и врше компјутерску дијагностику свих типова аутомобила.

 

На часовима теориске и практичне наставе који се одвијају у потпуно опремљеном кабинету, школској радионици, радионици АМСС као и у ауто-сервисима ученици стичу потребна знања о раду и поправци мотора и моторних возила. Посебна пажња се поклања стицању практичних знања и вештина па ученици осим у школској радионици праксу обављају у приватним аутомеханичарским радионицама и ауто-сервисима са којима школа има потписане уговоре о сарадњи.

Након завршетка школовања ученици су у могућности да запослење потраже у предузећима за одржавање возила, аутомеханичарским сервисима или да отворе споствену радионицу и отпочну приватни посао.

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ  (ДУАЛНО)

Занимање у систему дуалног образовања, у коме се ученици оспособљавају за рад у привреди како на универзалним машинама стругу, глодалици и брусилици, тако и за рад на најновијим савременим компјутерски управљаним CNC машинама.

Модуларна настава и примена савремених технологија као и обезбеђена реализација праксе у оквиру система дуалног образовања у више од десет компанија јасно показује да је реч о једном сасвим новом приступу у начину реализације плана и програма за трогодишња занимања.

Велико интересовање тржишта рада за овом профилом и потписани уговори са фирмама о дуалном образовању су гарант брзог и лаког доласка до посла по завршетку школовања.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

Нов наставни програм прилагођен за школовање ученика у области савремених ИТ технологија. Ученици се оспособљавају за креирање програма у програмским језицима С, С++, С#, израду  интернет презентација, рад са базама података, инсталацију оперативних система, сервисирање рачунара, постављање рачунарских мрежа, програмирање микроконтролера и PLC-а, израду штампаних плоча и сервисирање електронских уређаја.

Веома велика пажња поклања се стицању програмерских знања и вештина чиме се ученици оспособљавају за брзо у лако укључивање и рад у ИТ сектору.

По завршетку школовања оспособљени су за рад на пословима: програмера, сервисера рачунарске опреме, администратора рачунарских мрежа и електротехничара у индустрији. Савремени наставни план омогућава наставак школовања на свим факултетима.

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

Мехатроника представља савршен спој електронике, машинства, аутоматског управљања и информатике. Ученици се оспособљавају за монтажу хидрауличких и пнеуматских компонетнти, електронских компоненти и система, и за управљање електичним моторима, управљање индустријских робота, програмирање микроконтролера и PLC-а.

Посебан акценат дат је и тестирању, дијагностици, сервисирању и одржавањи савремених индустријских система, робота и CNC машина. Настава је усмерена на стицању практичних знања и вештина тако да се вежбе реализују у малим групама на савременим дидактичким училима најпозназијег светског произвођача FESTO.

По завршетку школовања ученици су оспосбљени за рад на пословима: оператер у индустрији, сервисер мехатронских система, робота, CNC машина, програмер PLC-а и др. После школовања ученици могу да наставе школовање на свим факултетима.

ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР

Нови образовни профил развијен је по европским стандардима. Наставним програмом предвиђени су предмети у којима се стичу практична  знања из области економије, права, администрације, маркетинга као и менаџмента предузећа. Велики значај дат је вештинама планирања и организовања пословних процеса.

Све практичне вештине ученици овог профила стичу у оквиру виртуелних и реалних предузећа у којима се симулирају послови набавке, продаје, организације рада, мананџмента и администрације.

Стечена знања и вештине омогућавају рад у банкама, осигурању, државним институцијама и другим предузећима, као и наставак школовања на факултетима.

Директор

+381 37 711 843

Секретар

+381 37 711 842

Имејл

tehnickats@gmail.com

Scroll to Top