header
ДОБРО ДОШЛИ У НАШУ ШКОЛУ!

Машинство и обрада метала

Образовни профили: Машински техничар за компјутерско конструисање, Техничар за компјутерско управљање CNC машина, Механичар моторних возила, Оператер машинске обраде резањем.

Електротехника

Образовни профили: Техничар мехатронике, Електротехничар рачунара.

Економија, право и администрација

Образовни профили: Економски техничар.

ИЗБОР РАЗЛИЧИТИХ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА

МИ ОБРАЗУЈЕМО КАДРОВЕ СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

Техничка школа Трстеникје средња стручна школа у којој се стиче опште, стручно, теоријско и практично образовање за непосредни рад и даље школовање. 

Основа делатности ове школе је образовање кадрова средње стручне спреме, у области машинства и обраде метала, електротехнике и економије, права и администрације.

За све ове године постојања и успешног рада у школи је образовање стекао веома велики број стручњака који су данас носиоци привредног развоја овог дела Србије а многи од њих се налазе на истакнутим местима у привредном и друштвеном животу.

Обавештење за почетак школске 2020/2021. године

Поштовани родитељи, Настава у Техничкој школи Трстеник у школској 2020/2021. години почиње 01.09. 2020. године. Модел наставе је комбиновани што значи да се практична настава и вежбе реализују у школи, поделом одељења на групе према наставном плану а теоријска настава са поделом одељења на групе до 15 ученика тако да прва група долази у

Види више

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

0
подручја рада
0
образовних профила
0
стручних професора

У послератном развоју јавила се потреба за васпитно-образовним установама које би образовале кадрове који ће бити носиоци индустријског развоја земље.

У току реализације првог петогодишњег плана у Трстенику настаје фабрика „Прва петолетка“ и то 23. марта 1949. године. Како је Трстеник у том тренутку град без икакве индустријске традиције било је неопходно обезбедити услове за стварање сопственог стручног кадра.

Зато 01. октобра 1950. године почиње са радом Војно индустријска школа са задатком да образује стручњаке првенствено за потребе војне индустрије а ученици су били из свих крајева Федеративне Народне Републике Југославије. У првој генерацији уписана су три одељења са укупно 103 ученика. Већина њих се по завршетку школовања запошљава у „Првој петолетки“ што у наредним годинама доприноси стварању гиганта у металској индустрији који постаје носилац развоја овог краја а у области хидраулике и пнеуматике заузима једно од водећих места у Европи.

Директор

+381 37 711 843

Секретар

+381 37 711 842

Имејл

tehnickats@gmail.com

Scroll to Top