Јавна набавка 1/23-Екскурзија ученика у школској 2023/24. години

Преузмите:

Документација

Напомена: Комплетна документација за Јавну набавку налази се на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке.