Реализација образовно-васпитног рада у другом полугодишту школске 2021/2022. године (од 24.01.2022. године)

I  Организација рада школе

 1. Смене: Школа ради у ДВЕ смене. Од 24.01.2022. године у првој смени су II и IV разред а у другој смени I и III разред.
 2. Промена смена: Редовна промена смена је на две недеље.

3.Трајање часова: 45 минута

 1. Дневно оптерећење ученика: Највише 7 часова теоријске или 7 сати практичне наставе у једној смени.
 2. Почетак смена: Прва смена од 07 сати, друга смена од 133о сати

( између смена проветравање,  чишћење и дезинфекција радног простора ).

 1. Распоред звона: Флексибилан – померен за практичну наставу у односу на теоријску због избегавања већег броја ученика на одмору у исто време

 II Реализација образовно-васпитног рада

 1. Модел наставе: Модел Б – Комбиновани

а) Практична настава и вежбе из стручних предмета реализују се у школи за све ученике – број ученика у групи је до 15 ученика (према наставним плану образовног профила и подели на групе )

б) Теоријска настава – комбиновано на даљину и у школи са поделом на групе до 15 ученика и дневном заменом група нпр. првих 15 ученика одељења долази у школу у један дан а за других 15 наставник шаље електронски материјал за обраду кући а вежбање у школи па се групе мењају за следећи  наставни дан. Оваквом променом сваки ученик би половину радних дана у току месеца био у школи а другу половину времена  учио на даљину.

Поделу на групе врши одељењски старешина по азбучном реду у дневнику.

Због малог броја ученика у одељењу не деле се у групе следећа одељења I1, I3, II1, II7, III7 и  IV1.и сви ученици ових одељења су на настави у школи сваког дана.

в) Часови су у блоковима ( предмети са вежбама се реализују блоку од два или три часа – према плану, у једном доласку ученика у школу а теоријски предмети са већим фондом часова у блоковима од најмање два часа, нпр. недељни фонд математике 3 часа – реализација  2+1,  4 часа недељно – реализација 2+2 и сл.).

 1. Платформа за рад на даљину: Гугл учионица – коришћена и раније
 2. Евиденција рада: есДневник
 3. Планови рада и припреме наставника: Пожељно у електронској форми,
 4. Оцењивање ученика: У школи – практични радови, вежбе, усмени одговори, тестови као и формативно оцењивање активности у школи или он лајн.
 5. Праћење рада: Директор, помоћници директора и стручни сарадници приступом платформи за рад на даљину и непосредним увидом у рад наставника у школи.

Преузмите:

Одлука Тима о раду школа од 24.01.2022.