Обавештење за почетак школске 2020/2021. године

Поштовани родитељи,

Настава у Техничкој школи Трстеник у школској 2020/2021. години почиње 01.09. 2020. године. Модел наставе је комбиновани што значи да се практична настава и вежбе реализују у школи, поделом одељења на групе према наставном плану а теоријска настава са поделом одељења на групе до 15 ученика тако да прва група долази у школу а друга група ради онлајн ( промена група недељно ).

Школа ће радити у две смене.

У првој смени ће радити I и III разред  – од 0800 до 1215 сати а у другој  II и IV разред – од 1400 до 1815 сати.

Часови ће трајати по 30 минута, теоријска и практична настава.

Ученици I разреда долазе у школу 31.08.2020. године са родитељима, према следећем распореду :

Оде-љење Образовни профил Време Просторија
I-1 Техничар за роботику 1500 сати Сала за састанке
I-2 Тех. за компј. управљање ЦНЦ машина 1500 сати Фискултурна сала
I-3 Маш. техничар за компј. конструисање 1600 сати Сала за састанке
I-4 Техничар мехатронике 1600 сати Фискултурна сала
I-5 Електротехничар рачунара 1700 сати Сала за састанке
I-6 Пословни администратор 1700 сати Фискултурна сала
I-7 Аутомеханичар 1800 сати Сала за састанке
I-8 Оператер машинске обраде 1800 сати Фискултурна сала

 

Ученици II, III и IV разреда долазе у школу у својој смени, према распореду часова који ће добити од одељењског старешине.